Menu Luk

Hvad er kunst

Mine tanker om den ægte kunst – det skønne.

Filosoffen Immanuel Kant definerede kunst således.

Når vi oplever – den ægte kunst, det skønne – bliver vi grebet og fyldes af:

et interesseløst velbehag – en lystfornemmelse fri for begærlige eller målrettede
bagtanker”.

For mig giver det mening, at maleriets kombination af farver og former kan ramme noget, der er i
æstetisk samklang med såvel naturen, som med menneskets underbevidsthed.
Med andre ord, mennesker kan kommunikere med naturen, formentlig fordi vi selv er en del af
naturen.
Selvom vi ikke med vores bevidste tanker forstår, hvad der sker, eller hvordan det sker, så aflæser
vores underbevidsthed naturens signaler, de skaber harmoni og sammenhænge for os, uden at vi
kan forklare hvorfor.

Filosoffen Alexander Baumgarten skrev bl.a.

”Kunsten gør vores sanser mere følsomme”.

Når vi står overfor den ægte kunst, det skønne – så viser verdens fuldkommenhed
sig hinsides menneskelige handlinger.

Kunsten virker harmoniserende på sindet, fordi kunsten genspejler verdensharmonien.