C: Fabulerende abstraktion

Abstrakt maleri opstod efter anden verdenskrigs afslutning, som en reaktion mod nazismens forarmede kunst. Der var brug for en ny begyndelse og en række veteraner, der var emigreret til USA under krigen dannede bindeled fra 20´nes Ekspressionisme, Bauhaus Konstruktivisme og Surrealisme.

Det resulterede i en uforpligtende abstrakt kunst, der passede fint ind som modreaktion til nazismen. Der blev søgt efter individuelle udtryksformer og der opstod en forvirrende landing af retninger og stilarter,der havde det til fælles, at de ikke mindede om en kendt virkelighed.

 Beskuerne skulle ikke ”læse en konklusion ud af maleriet”. Beskueren skulle i stedet ”se ind i maleriet”, tænke på sig selv og sin egen verden, og reflektere over hvad maleriet kunne bidrage med.