Foredrag

4 Foredrag om kunst

“Signaler i mit rum – Om virkelighedens og hjernens rolle ved skabelsen og forståelsen af kunst.

Europæisk malerkunsts historie fra år 1300-2000” Om malerkunstens udvikling og de største kunstnere fra renæssancen til år 2000.

Hvad er kunst”

– Om filosofiens bud og store maleres tanker om hvad kunst er og hvad kunst kan..

Kunst og virkelighed”

Store maleres forsøg på at skildre virkeligheden overfor videnskabelige bud på forholdet mellem mennesker og virkeligheden.

Varighed: ca. 1,5 time afhængighed af pauser og spørgsmål

Jeg uddyber gerne mulighederne for,

en maleriudstilling,

et foredrag

eller begge dele i dine omgivelser.

Brug Kontaktsiden.