Malere

Kunstmalere.

Herunder først lidt om den malemetode jeg primært anvender og derefter små anekdoter om  store kunstnere fra mine foredrag om europæisk malerkunst fra år 1300 til år 2000.

Jeg narrer min bevidsthed, når jeg maler.

Hvorfor?

 1. Mine malerier skal sætte følelsesmæssige oplevelser i gang hos beskuerne.
 2. For at vække følelser hos beskuerne skal malerierne være skabt ud fra følelser, ud fra et indre behov.
 3. Derfor er det ikke nok, at malerierne viser kendte former med pæne farver kombineret på en smagfuld måde.

Hvordan?

 1. Jeg udelader bevidst kendte former, når jeg starter et nyt maleri. Det sker ved, at dække lærredet med et kaos af streger hvor farven afhænger af baggrundsfarven.
 2. Så studerer jeg i 20-30min hvilke former, der kan fremstå af kaos. Der vil være langt flere former, end jeg kan bruge.
 3. Jeg udvælger de former jeg i øjeblikket følelsesmæssigt fascineres af og jeg markerer deres konturer.

Kompositionen?

 1. Ud fra forventningerne til hvordan en god komposition kan skabes, vælger jeg de former, der skal danne fokus i billedfladen. Jeg markerer dem med den hovedfarve jeg vælger for maleriet.
 2. Jeg markerer forsøgsmæssigt balancefarver på de øvrige former.
 3. Hvis baggrundsfarven skal ændres/justeres sker det her.

Færdiggørelse?

 1. Jeg tegner og maler på formerne, medens jeg undervejs lader formerne ”tale” til hinanden og til mig. Indtryk af billedets tema begynder at vokse frem.
 2. Jeg finder(måske) billedets tema og færdigmaler formerne.
 3. Jeg arbejder med færdiggørelse af billedets komposition,
  1. Fungerer fokus? – ”indgangen” til billedet?
  2. Balancen mellem farverne
  3. Balancen mellem formerne. Evt. må formerne flyttes/forskydes for at opnå balance.
  4. Balance mellem former og farver
  5. Kritisk gennemgang af håndværket,
   1. Penselsstrøgene
   2. Planerne(dybden) i billedet – kolde og varme farver.

Store malere jeg har haft særlig fornøjelse af.

Hvad var det for en virkelighed de levede i?

Hvad sagde de, hvad ville de og hvad gjorde de?

Det har jeg lavet en lille pjece om med titlen,

”Maleriets historie fra renæssancen til ny vild kunst”.

Den beskriver overskueligt 85 kunstneres relationer til 30 stilperioder. Den er på 40 sider i lommeformat og den er en god følgesvend ved besøg på kunstmuseer.


Anekdoter om store kunstmalere

Leonardo da Vincis 7 principper


Nysgerrighed

Leonardo havde en umættelig nysgerrighed overfor livet og naturen. En ubøjelig og vedholdende søgen efter viden og vedvarende læring.


Eksperimentering

Leonardo eksperimenterede hele tiden. Havde viljen til at begå fejl og lære af dem. Følte en forpligtelse til at efterprøve sin viden gennem erfaring.


Iagttagelse

Leonardo øgede konstant sin iagttagelse og sine sanser, især øjet.   Al vores viden udspringer af vores sansninger”


Intuition

Leonardo turde stå overfor det ukendte og stolede på sin intuition. Anskuede altid udfordringerne fra flere forskellige sider.


Kunst og Videnskab

Leonardo brugte og trænede begge hjernehalvdele ved at forene kunst og videnskab, logik og fantasi, fornuft og romantik.


Sundhed.

Leonardo stræbte hele tiden efter en sund levevis, sund kost og fysisk træning.


Helheder

Leonardo tænkte altid i helheder og sammenhænge. For Leonardo hang alt sammen.Han vekslede bestandig mellem helhed og detaljer.