A: Mennesker

 Menneskers fremtræden og adfærd er en uudtømmelig kilde til at skabe malerier.
Yderligere inspiration har jeg hentes hos Hippocrates.Hippocrates – var læge (460-377 f.kr.)Hippocrates beskrev 4 temperamenter blandt sine patienter,
De koleriske
De sangvinske
De flegmatiske
De melankolske
                 Beskrivelsen hjalp ham til at forstå, hvorfor nogle patienter hurtigere ændrede adfærd end andre.
De koleriske og de sangvinske personligheder har færre hæmninger, og de er derfor hurtigere til at reagere på nye påvirkninger med en ændret adfærd. Men de er dårlige til at klare situationer, hvor der er stærkt behov for at tilpasse og begrænse adfærden af hensyn til andre mennesker.
De flegmatiske og de melankolske personligheder har flere hæmninger end de koleriske og de sangvinske og der kræves større påvirkninger før de ændrer adfærd. De har svært ved selv at udvise positiv adfærd, hvis de er omgivet af andre flegmatikere og melankolikere.
(klik på billederne)